HR Advies

Onze HR-adviseurs werken multidisciplinair en bestrijken het brede terrein dat te maken heeft met de factor arbeid. Concreet betekent dit dienstverlening op het gebied van personeel- en organisatieadvies, loonbelasting en sociale verzekeringen, expat advisering, salarisadvies en –verwerking en pensioenadvies (fiscaal, juridisch en actuarieel).

Klik hier voor meer informatie over HR-advies.

mijn.wvdb.nl