mr. Maarten Wunderink

Maarten Wunderink (1984) heeft belastingrecht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft een ruime ervaring in het adviseren van binnen- en buitenlandse ondernemingen. Naast de Nederlandse aspecten, ligt zijn focus op de specifieke problematiek die opkomt bij het zakendoen in het buitenland.

In dit kader coördineert en ontzorgt hij ondernemers onder andere op het gebied van:

  • het opzetten van nieuwe vennootschappen of lokale branches;
  • bronbelastingproblematiek;
  • het opstellen of updaten van transfer pricing;
  • het behalen van rulings bij de belastingdienst;
  • (internationale) herstructureringen, zoals acquisities, fusies en splitsingen.

In dit verband onderhoudt Maarten contacten met buitenlandse adviseurs uit het Moore Stephens International netwerk waar WVDB onderdeel van uitmaakt. Maarten is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Direct contact
Discipline
Belastingadviseurs
Specialisatie
Internationaal
Telefoon
+31 (0)88 - 194 8471
Mobiel
+31 (0)6 - 1152 4088
E-mail
maartenwunderink@wvdb.nl
Vestiging
Waalre
mr. Maarten Wunderink
mijn.wvdb.nl