drs. Suzanne Rutten

Suzanne Rutten is sinds september 2001 verbonden bij de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de aangiftepraktijk in Waalre. Zij is gespecialiseerd in de problematiek rondom buitenlandse situaties, zoals kwalificerende buitenlands belastingplichtigen, salary split en 30% regeling. Suzanne houdt zich ook bezig met het beoordelen van fiscale posities en het opstellen van (grotere) vpb-aangiften. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring aan adviesvaardigheden voor met name directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren.

Direct contact
Discipline
Belastingadviseurs
Telefoon
+31 (0)88 - 194 8269
Mobiel
+31 (0)6 - 3051 8623
E-mail
suzannerutten@wvdb.nl
Vestiging
Waalre
drs. Suzanne Rutten
mijn.wvdb.nl