ADVIESTEAM WONINGCORPORATIES

Binnen WVDB Adviseurs Accountants is een gespecialiseerd adviesteam voor de woningcorporaties actief. Binnen dit team is ruime sectorervaring beschikbaar. Het gehele voor de corporatiesector relevante fiscale spectrum wordt door de specialisten binnen het team afgedekt.

Wij zijn veelvuldig betrokken bij adviestrajecten binnen de corporatiesector. Wij adviseren onze cliënten o.a. ter zake van de vennootschapsbelasting (bijv. waarderingsvraagstukken en voorziening groot onderhoud) en de omzet-/overdrachtsbelasting (bijv. grondrouting, nieuwbouwprojecten, aanleg openbare voorzieningen en btw bij warmte/koude-leveringen).   

Op 17 maart 2015 werd de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting aangenomen in de Eerste Kamer. De Herzieningswet heeft zowel op het gebied van governance als op het werkgebied van woningcorporaties grote impact. Zo dient een herijking plaats te vinden van de marktpositie, de strategie, de risico’s en de portefeuille.

Primaire taken van de toegelaten instellingen zijn die taken die vallen onder de definitie van “diensten van algemeen economisch belang” (DAEB). Daarmee rijst meteen de vraag wat te doen met de activiteiten die zijn aan te merken als niet-DAEB. Immers, tussen DAEB en niet-DAEB dient uiterlijk per 1 januari 2017 een strikte scheiding te bestaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de toegelaten instelling haar ondernemingsstructuur op dit punt moet aanpassen, met alle fiscale (m.n. vennootschapsbelasting en omzet- en overdrachtsbelasting) en juridische (m.n. vennootschaps- en verbintenissenrecht) gevolgen van dien.

onze adviseurs

Klik op één van onze adviseurs voor meer informatie en contactmogelijkheden.

Rechts in het menu kunt u filteren op discipline.

mijn.wvdb.nl