Vraagstukken

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan heeft u een aparte positie op fiscaal en sociaalverzekeringsgebied. Vraagstukken die daarbij horen zijn: bent u als DGA wel of niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, wat is uw gebruikelijk loon, hoe spaart u voor uw oudedagsvoorzieningen?

Ook het systeem van de sociale verzekeringen is complex en verandert veelvuldig. Zijn al uw werknemers op de juiste wijze sociaal verzekerd, loopt u geen (financiële of juridische) risico’s?

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.