Mogelijkheden

Qua salarisverwerking kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk balans is aangebracht tussen kwaliteit, service en persoonlijke aandacht enerzijds en efficiëncy, technologie en vaste prijzen anderzijds.

Uw wensen

Al naar gelang uw wensen verzorgen wij alleen uw loonstroken met de daarbij behorende wettelijke verplichtingen, of verzorgen wij ook diverse aan de salarisverwerking gerelateerde werkzaamheden. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan pro forma loonberekeningen, ziek- en herstelmeldingen en de pensioenadministratie. Maar ook aan ondersteuning op P&O gebied (eerstelijnsvragen).

 

mijn.wvdb.nl