P&O adviseurs

Als u op tijdelijke of (meer) structurele basis meer capaciteit of kennis in uw P&O-functie nodig heeft, helpen wij u daarbij door één van onze P&O adviseurs op tijdelijk basis of op regelmatige momenten in uw organisatie te laten meedraaien (denk bijv. aan ziekte, zwangerschap, ondercapaciteit of aan de behoefte om op regelmatige basis te sparren met een deskundige).

mijn.wvdb.nl