Vraagstukken

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan heeft u een aparte positie op fiscaal en sociaalverzekeringsgebied. Vraagstukken die daarbij horen zijn: bent u als DGA wel of niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, wat is uw gebruikelijk loon, hoe spaart u voor uw oudedagsvoorzieningen?

Ook het systeem van de sociale verzekeringen is complex en verandert veelvuldig. Zijn al uw werknemers op de juiste wijze sociaal verzekerd, loopt u geen (financiële of juridische) risico’s?

mijn.wvdb.nl