HR Advisering

Als werkgever moet u goed op de hoogte zijn van alle wettelijke regelingen en veranderingen daarin. U moet goed en tijdig hierop kunnen inspelen en waar nodig zaken veranderen in uw organisatie.

Gebieden

Dat geldt zeker ook voor gebieden die te maken hebben met de factor arbeid in uw organisatie: salarisverwerking, loonbelastingafdracht, ziekteverzuim, toepassen van de juiste cao, sociale verzekeringen, functieprofielen, personele bezetting, arbeidscontracten, beoordelings- en salarisrondes, medezeggenschap, pensioenen, ontslagprocedures, etc. Te veel om op te noemen, laat staan om te volgen en van alles tot in detail op de hoogte te zijn en te weten welke acties genomen moeten dan wel kunnen worden.

mijn.wvdb.nl