(SEMI-)OVERHEID

Het ambtenarenrecht kent zo zijn eigen wetten en regels. Op bepaalde punten zeer afwijkend van datgene wat elders gebruikelijk is. Dit geldt ook voor de ambtenarenpensioenen en bijvoorbeeld voor pensioenen van politieke ambtsdragers. Wij zijn thuis in deze complexe wereld en adviseren sinds jaren met veel succes gemeenten, veiligheidregio’s, stadsregio’s en waterschappen bij al hun pensioenvraagstukken.

mijn.wvdb.nl