ONDERNEMERS- EN WERKNEMERSPENSIOEN

Onze werkzaamheden beslaan onder andere de advisering aan de directeur-grootaandeelhouder, de advisering rondom collectieve en/of individuele pensioenregelingen voor werknemers, het adviseren en begeleiden bij het af- of oversluiten van pensioencontracten bij verzekeraars.

Maar ook bij het geven van second opinions, het informeren van werknemers over de collectieve of individuele pensioenregelingen, de advisering over al dan niet verplichte aansluitingen bij bedrijfstakpensioenfondsen, het onderzoeken van pensioenrisico’s bij fusies en overnames, de advisering bij wijziging en/of harmonisatie van pensioenregelingen. Ook kunnen wij de pensioenadministratie voor uw bedrijf verzorgen.

mijn.wvdb.nl