INTERNATIONAAL PENSIOEN

De internationale pensioenadviespraktijk richt zich op het adviseren van internationaal opererende bedrijven en particulieren.

Internationaal pensioen is een complex speelveld van Nederlandse pensioenwet- en regelgeving en buitenlandse pensioenstelsels. Internationale belastingverdragen en Europese richtlijnen spelen daarbij een steeds grotere rol. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zowel de nationale pensioenwereld als de internationale. Samen met u streven wij naar pragmatische oplossingen om pensioenafspraken die u als (buitenlandse) werkgever met uw medewerkers maakt, ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven.

mijn.wvdb.nl