PENSIOENADVIES

Voor veel ondernemers betreft pensioen een complexe en ondoorzichtige materie, waarbij adequate advisering en begeleiding door een specialist een pre is. WVDB Pensioenadviseurs heeft deze expertise in huis. Vanzelfsprekend beschikken onze adviseurs over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die vergunning toont aan dat wij voldoen aan de (nieuwe) zeer strikte kwaliteits- en deskundigheidseisen die de AFM stelt aan het geven van pensioenadvies. Dat de pensioenregeling aan alle wet- en regelgeving moet voldoen vinden wij in onze advisering vanzelfsprekend.

Door onze expertise te bundelen met de overige disciplines binnen onze organisatie, ontstaat een uniek samenwerkingsverband en kunnen wij uw mogelijkheden ten opzichte van uw behoeften nauwgezet in kaart brengen. Er is zowel aandacht voor uw eigen situatie als DGA, als voor de pensioenregeling voor uw werknemers. Het belang van u als ondernemer staat daarbij altijd centraal.

Volledige en onafhankelijke advisering en begeleiding

Wij bemiddelen in pensioenproducten, waarbij wij geen enkele product- of adviesbinding met welke partij dan ook hebben. Daardoor zijn wij volstrekt onafhankelijk en objectief in de advisering. Wij werken op basis van uurtarief en/of fixed fee.

Concreet adviseren wij regelmatig op de volgende onderwerpen:

 • Advies over collectieve pensioenregelingen voor werknemers en over individuele pensioenregelingen voor DGA's en het opzetten van deze regelingen;
 • Het beoordelen van uitvoerings-/verzekeringscontracten en pensioenreglementen;
 • Het bijstaan van een Ondernemingsraad bij instemmingsprocedures rondom pensioen;
 • Actuariële berekeningen;
 • Pensioen due dilligences bij fusies en overnames om de pensioenrisico's zoveel mogelijk te beperken;
 • Second opinions over verzekeringscontracten;
 • Pensioen in geval van echtscheiding;
 • IAS 19 / RJ 271 classificaties en berekeningen;
 • Grensoverschrijdend pensioen;
 • Juridische vraagstukken omtrent pensioen;
 • Administratief beheer van uw pensioenregeling.

Dienstenwijzer pensioenadviseurs WVDB

klik hier voor de dienstenwijzer

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.