Pensioenadvies

Het Nederlandse pensioenlandschap verandert sterk en wordt steeds ingewikkelder. Als het mis gaat, dan is de ramp vaak niet te overzien. Niet alleen is pensioen een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde geworden, ook voor u als DGA is het belangrijk uw pensioen zo vroeg mogelijk goed op orde te hebben.

pensioenadvies
Pensioen is een complexe materie, waarvan de risico’s en kosten vaak onvoldoende bekend zijn bij werkgevers en werknemers. Onze pensioenspecialisten staan u graag bij, om pensioenregeling(en) zodanig vorm te geven dat deze past bij uw beleid en visie als werkgever en als eigenaar. Dat de pensioenregeling aan alle wet- en regelgeving moet voldoen vinden wij in onze advisering vanzelfsprekend. Wij vinden het essentieel, dat de kosten van uw pensioenregeling(en) geoptimaliseerd zijn dan wel worden en dat de pensioentoezegging die u aan uw werknemers hebt gedaan, correct wordt uitgevoerd.

Volledige en onafhankelijke advisering en begeleiding

Witlox Van den Boomen is in het bezit van de Wft-pensioenvergunning van de Autoriteit Financiële markten (AFM). Die vergunning toont aan dat wij voldoen aan de (nieuwe) zeer strikte kwaliteits- en deskundigheidseisen die de AFM stelt aan het geven van pensioenadvies. Dat geldt zowel voor de inhoud van ons pensioenadvies als voor de interne processen binnen onze pensioenpraktijk. Wij bemiddelen in pensioenproducten, waarbij wij geen enkele product- of adviesbinding met welke
partij dan ook hebben. Daardoor zijn wij volstrekt onafhankelijk en objectief in de advisering. Wij werken op basis van uurtarief en/of fixed fee. 

ADVIES OVER COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE PENSIOENREGELINGEN

Wij adviseren over en bieden ondersteuning bij uiteenlopende pensioenonderwerpen. U kunt daarbij onder meer denken aan:

 • advies over collectieve pensioenregelingen voor werknemers en over individuele pensioenregelingen voor DGA’s en het opzetten of wijzigen van deze regelingen;
 • het beoordelen van uitvoerings- / verzekeringscontracten en pensioenreglementen;
 • het bijstaan van een Ondernemingsraad bij instemmingsprocedures rondom pensioen;
 • actuariële berekeningen;
 • pensioen due diligences bij fusies en overnames om de pensioenrisico’s zoveel mogelijk te beperken;
 • second opinions over verzekeringscontracten;
 • pensioen ingeval van echtscheiding;
 • IAS 19 / RJ 271 classificaties en berekeningen;
 • grensoverschrijdend pensioen;
 • pensioen scan;
 • juridische procedures op pensioengebied.

In onze pensioenadvisering houden wij rekening met alle juridische, fiscale, actuariële en verzekeringstechnische aspecten. Waar nodig voert een pensioenadvocaat (verbonden aan onze strategische alliantie VDB Advocaten) ook juridische procedures op pensioengebied. Teneinde u volledig te ontzorgen, kunnen wij ook de administratieve werkzaamheden rondom het beheer van de pensioenregeling voor u uitvoeren.

Uw pensioenadviseurs

mijn.wvdb.nl