Formeel recht en procesvoering

Door toename van verscherpte wetgeving met daaraan de diverse verbonden plichten en sancties, alsmede de intensivering van het gebruik door de fiscus van de bestaande bevoegdheden, is het formele belastingrecht steeds belangrijker geworden. Ook u kunt te maken krijgen met een optreden van de belastingdienst waarbij uw rechtspositie als belastingplichtige onder druk kan komen te staan. Op dat moment kunnen onze adviseurs met specialisatie Formeel Recht & Procesvoering u deskundige bijstand verlenen. Uw specifieke persoonlijke en financiële belangen staan daarbij voor ons op de eerste plaats.

Formeel Recht & Procesvoering betekent voor u onder andere:

  • het opstellen en verzorgen van uw bezwaarschriften
  • het verzoeken om uitstel van betaling voor de aan u opgelegde aanslagen
  • het instellen van beroepsprocedures en het voeren van deze procedures namens u met de belastingdienst
  • het begeleiden van belastingcontroles en informatieverzoeken (inclusief derdenonderzoeken)
  • het begeleiden van internationale informatie-uitwisseling
  • het begeleiden van aansprakelijkheidskwesties
  • het begeleiden van invorderingskwesties
  • het informeren over bewaarplicht en identificatieverplichtingen
  • alsmede het waarborgen van uw belangen en het bewaken van uw rechten en plichten aan de hand van de wetgeving.

Graag zijn wij u hierbij van dienst.

 

mijn.wvdb.nl