Estate planning

Wanneer bij uw overlijden vermogen overgaat naar uw erfgenamen, zijn zij hierover vaak forse bedragen aan erfbelasting verschuldigd. Er zijn zeer veel manieren om erfbelasting te besparen. Uw specifieke persoonlijke en financiële wensen staan hierbij op de eerste plaats.

Dit wordt bedoeld met estate planning: het treffen van maatregelen rondom het beheer en de overdracht van uw vermogen aan uw nabestaanden, op basis van uw persoonlijke wensen en situatie en op een fiscaal zo vriendelijk mogelijke manier. Graag zijn wij u hierbij van dienst.

Estate planning betekent voor u onder andere:

mijn.wvdb.nl