Bedrijfsopvolging & -overdracht

Veel ondernemers in het familiebedrijf zijn bezig met een bedrijfsoverdracht of gaan hun bedrijf in de komende jaren overdragen aan de volgende generatie. Een bedrijfsoverdracht is een complexe materie, waarbij veel aspecten een rol spelen. Eén van deze aspecten zijn de fiscale regels die een rol spelen bij een bedrijfsopvolging/bedrijfsoverdracht. In een bedrijf gaan vaak aanzienlijke stille reserves schuil.

Stille reserves

Bijvoorbeeld de stille reserves in het bedrijfspand of de goodwillwaarde van een bedrijf. Bij een overdracht van een bedrijf worden deze stille reserves 'zichtbaar'. Dit betekent dat er met de fiscus moet worden afgerekend over deze stille reserves. Het tarief zal dan al snel 52% bedragen. Hier zit u als ondernemer natuurlijk niet op te wachten. Bij het vererven of schenken van een onderneming vindt er heffing van successie- of schenkingsrecht plaats. Er zijn fiscale faciliteiten die een bedrijfsoverdracht kunnen versoepelen, zoals de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is echter een complexe materie vol met voetangels en klemmen. Zonder deskundige begeleiding is de kans op fiscale calamiteiten groot.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.