IT audit

De kwaliteit en de beheersing van het geautomatiseerde informatiesysteem wordt steeds meer een belangrijke succesfactor voor ondernemingen. De betrouwbaarheid en de continuïteit van de informatievoorziening en daarmee de sturing van de organisatie is steeds vaker afhankelijk van de kwaliteit van de inrichting van het geautomatiseerde informatiesysteem. Hoe efficiënt en effectief een organisatie kan werken hangt voor een groot deel samen met hoe efficiënt en effectief haar informatiesysteem is ingericht. Bedrijven zijn steeds vaker afhankelijk van informatietechnologie (IT).

Niet alleen is de interne beheersing en informatievoorziening van organisaties meer en meer gebaseerd op IT, ook de omgeving van organisaties wordt steeds meer digitaal. Wij denken hierbij aan ontwikkelingen als e-banking, e-commerce, e-business, internet, remote-access. Al deze ontwikkelingen vereisen een gedegen inrichting van de IT en planmatige beheersing en onderhoud. 

 

mijn.wvdb.nl