Rutte laat MKB’er in de steek

Rutte laat MKB’er in de steek
Blog 28 augustus 2018 5 min. leestijd

Eind 2017 maakte Rutte III haar plannen voor de komende jaren bekend. Gauw eens kijken wat het kabinet voor ondernemend Nederland in petto heeft. Vast iets goeds, want het regeerakkoord gaat er prat op dat het het fiscale klimaat voor buitenlandse én Nederlandse ondernemers erg belangrijk vindt. Net als het ondernemingsklimaat voor onze eigen MKB’ers. Maar Mark, hopelijk neem je het ons niet kwalijk dat we je niet direct op je blauwe ogen geloven. Dat is zo langzamerhand wat veel gevraagd, vind je niet? En ook nu doet een nadere beschouwing van de plannen toch enigszins aan een gevalletje jokkebrok denken. Het heeft er immers alle schijn van dat jullie de Nederlandse ondernemer minder belangrijk vinden dan de buitenlandse concerns en beleggers. Dat daar in Den Haag de grote corporate jongens van buiten ’s lands grenzen een serieuze streep voor hebben op onze eigen MKB’ers die hier met de voeten in de klei staan te ploeteren.  

Blij met een dooie mus
Voor een DGA in Nederland geldt op dit moment een totale belastingdruk van 43,75%. Dat is zo’n 25% vennootschapsbelasting plus pakweg 25% box 2-heffing. Gelukkig heeft het kabinet het beste met die hardwerkende ondernemer voor, want het wil de vennootschapsbelasting verlagen. Hartstikke mooi … ware het niet dat de box 2-heffing omhoog gaat. Bij nadere beschouwing blijkt vanaf 2021 de totale belastingdruk voor de DGA uit te komen op 43,52%. Daar schieten we natuurlijk ook niet echt mee op.

Niks, nada, noppes zonder MKB
Het fiscale voordeel van de Nederlandse MKB’er (0,23%) staat in schril contrast met de 15% die de buitenlandse ondernemer of belegger erop vooruit gaat door het afschaffen van de dividendbelasting. ‘Jawel, maar zo maken we het Nederlandse grootbedrijf aantrekkelijk voor buitenlandse partijen,’ redeneert het kabinet. ‘En dat levert ons een heleboel banen op.’ Oh, is dat zo? Kan iemand mij vertellen waarop die aanname is gebaseerd?

Natuurlijk zijn we trots op ons nationale grootbedrijf. Op een Philips en een NXP. Buitenlandse multinationals willen heel graag investeren in ons ASML. Maar weet je, dat ASML maakt wereldwijd furore dankzij een heleboel bedrijven en bedrijfjes in de Kempen die het van hoogwaardige componenten voorzien. Het grootbedrijf kan niet zonder MKB! Trouwens, dat MKB is met afstand de grootste banenverschaffer. Verreweg de meeste gezinnen in ons land kopen hun brood bij de bakker van het salaris dat een Nederlandse MKB’er hen uitbetaalt.

Wees eens eerlijk, Mark
Dus hallo Rutte III, wees eens wat zuiniger op ons MKB. Verlos het nu eens eindelijk van al die regeltjes en administratieve lasten. Maak bedrijfsopvolging liever wat makkelijker, in plaats van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te versoberen. Wat let je om het arbeids- en ontslagrecht wat flexibeler te maken? En waarom de belastingdruk op arbeid niet écht verlagen?

Kom op Mark, schrap eens wat afspraken met die buitenlandse lobby-jongens en meiden uit je agenda en luister in plaats daarvan naar de ondernemer die hier elke dag weer voor ons aller boterham knokt. Want als je heel eerlijk bent, wil je die helemaal niet in de steek laten. Toch?!

     
RDIE-1.jpg              

 

 

Ronald Dielissen

  

 

Terug