Zelf regie over uw financiële positie

Accountancy 25 april 2018

Als ondernemer bent u druk, druk, druk. In de huidige tijd worden we overstelpt met gegevens. En daarbij staat u vaak in een tweestrijd voor wat betreft uw financiële administratie. Enerzijds wilt u kunnen steunen op een zo betrouwbaar mogelijke administratie maar tegelijkertijd is het vaak een noodzakelijk kwaad, waarbij u bij voorkeur een vinger aan de pols houdt op de essentiële bedrijfsonderdelen zonder dat het teveel inspanning en moeite kost.

Wat wij als adviseurs veel tegenkomen, is niet meer van deze tijd. Dikke pakken papier, waaruit de ondernemer wijs moet worden hoe zijn bedrijf ervoor staat. Of maandrapporten, geprint op A3-vellen, met veel cijfers maar nauwelijks te doorgronden. Zo was ik laatst bij een klant waarbij dit het geval was. De ondernemer was op zoek naar een manier om meer grip te krijgen op zijn financiële positie en de administratieve organisatie naar een hoger niveau te brengen. Hierbij was hij zich er ook van bewust dat de administratief medewerker hier nauwelijks tijd voor vrij kon maken, omdat deze zich een slag in de rondte aan het werken was om alle facturen, bankmutaties en memoriaalboekingen tijdig in de boekhouding te hebben verwerkt.

Samen met de klant zijn we gaan analyseren op welke punten er verdere automatisering doorgevoerd kon worden en hoe de inzichtelijkheid in de financiële cijfers vergroot kon worden. Ook hebben we de mogelijkheden laten zien om relevante bedrijfsinformatie (visueel) leesbaar en begrijpelijk te maken in een dashboard, hierbij gebruikmakend van de software Visionplanner.

De betreffende klant was zeer enthousiast over dit concept en gaat het dashboard gebruiken bij het voorzien in zijn managementinformatie. Hierdoor heeft hij snel inzichtelijk waar de knelpunten zitten en waar acties kunnen worden uitgezet om zijn bedrijfsresultaten te verbeteren. Maar ook wij als accountants kunnen op deze manier dichter bij de bedrijfsvoering van de ondernemer acteren en hierdoor tijdig sturing geven aan beslissingen van de ondernemer. Het dashboard kan naar eigen wensen worden ingericht, bijvoorbeeld op basis van door de ondernemer gedefinieerde prestatie-indicatoren. Ook is het maken van een vergelijking met gebudgetteerde cijfers of benchmarking mogelijk.

Ik zou zeggen: weg met de stapels papier of onleesbare rapportages! Neem eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs en laat u verrassen door de meerwaarde van een overzichtelijk dashboard, waarmee u in één oogopslag kunt zien hoe uw onderneming ervoor staat.

Terug