WVDB tekent partnership overeenkomst met Avans

Accountancy 21 november 2017

Op 14 november hebben wij samen met Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch (Academie voor Financieel Management) een partnership overeenkomst gesloten. Met deze overeenkomst onderstrepen wij het belang dat wij hechten aan de professionele ontwikkeling van onze mensen. Wij onderschrijven de ambitie van Avans om robuuste accountants op te leiden en willen graag dat onze mensen zich op vaktechnisch vlak maar ook op het gebied van professionele skills ontwikkelen. Wij zijn dan ook trots dat wij deze overeenkomst met Avans hebben kunnen sluiten.

Foto-1-1.jpg

Edwin van Haare (Vennoot bij WVDB Adviseurs Accountants):
“Wij hebben de ambitie om kwalitatief fors te groeien de komende jaren. Hierbij speelt de ontwikkeling van bestaand talent en de werving van nieuw talent een belangrijke rol. Wij willen goede accountants opleiden die kritisch zijn waar nodig en mee kunnen denken waar mogelijk. De banden met Avans Hogeschool zijn al jaren goed maar willen wij graag verder versterken in de vorm van een structurele samenwerking. Met deze overeenkomst zijn wij in staat om de professionele ontwikkeling van onze mensen samen met Avans te volgen, maar ook kwalitatief een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de opleiding accountancy op Avans Hogeschool.  Door het aangaan van deze samenwerking creëren we een duurzame koppeling tussen praktijk en onderwijs waardoor we in staat zijn de behoeften beter op elkaar af te stemmen.Dit levert voordelen op voor ons, voor Avans maar vooral voor de studenten en daar gaat het uiteindelijk om!

Willem Leijten (Adjunct directeur Avans Hogeschool):
“Als Avans Hogeschool hebben we de ambitie ons onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld te ontwikkelen. Binnen de Academie voor Financieel Management (AFM) leiden we onze studenten op volgens de waarden: duurzaam, samen en integer. De relatie die we met WVDB hebben is daar een duidelijk voorbeeld van. Samen met onze studenten en partners als WVDB bouwen we aan de vernieuwde opleiding Accountancy en Finance & Control (voorheen bedrijfseconomie). We brengen de studenten dagelijks in aanraking met de praktijk en  bouwen daarmee gezamenlijk aan de accountant van de toekomst. Met deze overeenkomst onderstrepen we de band en spreken we uit dat we dit beiden belangrijk vinden en als duurzaam verband zien.”

Foto-2-1.jpg

Terug