WOZ-beschikkingen 2019 binnenkort verstuurd

Belastingadvies 30 januari 2019 1 min. leestijd

Zoals elk jaar zullen binnenkort weer de WOZ-beschikkingen 2019 met waarde peildatum 1-1-2018 verstuurd worden. Bij een WOZ-beschikking stelt de gemeente na taxatie de waarde van de desbetreffende onroerende zaak vast.

 

De WOZ-waarde wordt gebruikt als heffingsmaatstaf voor diverse gemeentelijke belastingen en voor de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Een te hoog vastgestelde WOZ-waarde heeft dan ook consequenties voor deze belastingheffingen. Denk bijvoorbeeld aan de aftrek van de hypotheekrente van de eigen woning of de mogelijkheid om af te schrijven ten laste van de fiscale winst bij in de onderneming gebruikte onroerende zaken.

 

U hebt er belang bij om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen op juistheid. Indien de WOZ-waarde is vastgesteld op een bedrag dat u te hoog vindt, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking daartegen bezwaar aantekenen. Als u een lagere waarde voorstelt dan zal die wel onderbouwd moeten worden bijvoorbeeld met een taxatierapport.

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur.

Terug