Wijzigingen in de Vlaamse erfbelastingwetgeving

Belastingadvies 12 januari 2018

Woont u in Vlaanderen en bent u getrouwd of geregistreerd partner? De Vlaamse erfbelastingwetgeving gaat (ingrijpend) wijzigen!

Huidige situatie (juridisch)
U bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan. U bent dan of in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen gehuwd of u heeft huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) gemaakt. Indien u in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen bent gehuwd, zijn u en uw partner in beginsel ieder voor de helft eigenaar van al het vermogen. Van de huwelijkse voorwaarden is een notariële akte opgemaakt waarin u en uw partner bijvoorbeeld zijn overgekomen dat uw vermogens gescheiden blijven en/of dat slechts bepaalde vermogensbestanddelen gemeenschappelijk worden. Mede om fiscale redenen is aan veel huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding (‘alsof’-beding) toegevoegd.

Dit beding zorgt ervoor dat - indien uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden - u beiden voor 50% gerechtigd bent tot de waarde van het totale vermogen. U doet dan in feite alsof er een gemeenschap van goederen had bestaan. De meestvermogende partner krijgt bij overlijden een schuld aan de minstvermogende partner, zodat ieder van de partners gerechtigd is tot 50% van het totale vermogen. Het vermogen van de meestvermogende partner neemt aldus af tot 50% van het totaal, waardoor minder erfbelasting is verschuldigd dan wanneer een dergelijk beding niet was opgenomen.

Huidige situatie (fiscaal)
Als u komt te overlijden wanneer u in België woont, dan zijn uw erfgenamen in beginsel Belgische erfbelasting verschuldigd. Lange tijd was onzeker of de schuld die ontstaat als gevolg van het (typisch Nederlandse) finaal verrekenbeding ook in België als schuld in mindering kwam op de (fiscale) nalatenschap. Na enkele juridische procedures was eindelijk duidelijk dat deze schuld inderdaad in mindering kwam op de (fiscale) nalatenschap en daardoor dus minder Belgische erfbelasting verschuldigd kon zijn.

Toekomst (fiscaal)
In België (Vlaams Gewest) gaat de wetgeving met betrekking tot deze finale verrekenbedingen wijzigen. Dit kan voor u gevolgen hebben.

De Vlaamse regering wil regelen dat de schuld die ontstaat door het finale verrekenbeding niet langer aftrekbaar is voor de Vlaamse erfbelasting. Dit leidt dan tot meer en mogelijk zelfs dubbele belastingheffing! Op 6 december 2017 is het wetsvoorstel aangenomen. De vraag is nu dus enkel nog wanneer deze wetswijziging ingaat. Dit zou zomaar op zeer korte termijn kunnen zijn of mogelijk zelfs eerder.

Advies
Indien u huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt, dan moet worden nagegaan wat de impact van de aangekondigde wetswijziging is op uw situatie. Dit om te voorkomen dat er (veel) meer Vlaamse erfbelasting verschuldigd zal zijn bij overlijden. Omdat iedere situatie uniek is en de financiële gevolgen voor u groot (kunnen) zijn, is maatwerk en specialistische juridische en fiscale kennis erg belangrijk.

Wilt u meer informatie over de aangekondigde wijziging van de Vlaamse erfbelastingwetgeving, de gevolgen voor u en eventuele oplossingen om de nadelige effecten van de aangekondigde wijzigingen te verminderen? Dan kunt u contact opnemen met Mathieu Neve of Arjen Keijbets. Zij helpen u graag verder.

N.B. deze informatie is bijgewerkt tot en met 11 januari 2018.

Terug