Voorkom conflicten met uw medeaandeelhouder(s)

VDB Advocaten 30 mei 2018

Een goede samenwerking tussen aandeelhouders om een onderneming in een besloten verhouding draaiende te houden is essentieel. Meestal is dat in het begin geen probleem, bij het aangaan van een samenwerking is de verstandhouding onderling vrijwel altijd goed. Aandeelhouders zijn enthousiast, hebben een gezamenlijk doel en de neuzen staan dezelfde kant op. Deze onderlinge verhouding kan echter omslaan vanwege vele verschillende redenen. Om de onderneming te redden dienen deze conflicten te worden opgelost.

Welke procedure?
De wetgever heeft geprobeerd met de wettelijke geschillenregeling een uitkomst te bieden voor geschillen tussen aandeelhouders waarbij een samenwerking geen optie meer is. Met deze procedure beslist de rechter of een aandeelhouder dient uit te treden uit de onderneming. Dit is een ingrijpende regeling en kent zijn beperkingen. Ook kan deze regeling niet in alle situaties een uitkomst bieden. Bovendien is de situatie vaak al geëscaleerd wanneer partijen zich wenden tot een rechter. Het is daarom van belang om samen uit voorzorg met elkaar af te spreken welke procedure er gevolgd dient te worden in geval van een conflictsituatie. Het benoemen van bijvoorbeeld een arbiter of mediator in zo’n situatie zou een oplossing kunnen bieden.

Vastleggen eigen regeling
Een eigen geschillenregeling kan bij de oprichting worden vastgelegd in de statuten, maar dit kan ook later, in de vorm van een (aandeelhouders)overeenkomst.

Bevindt u zich in een conflictsituatie of wilt u dit graag voorkomen, dan helpen de advocaten van VDB Advocaten Notarissen u hier graag bij.

Terug