Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt deze jaarlijkse afbouw verhoogd naar 3% en kunnen dus steeds minder kosten verrekend worden.

 

Dezelfde afbouw geldt per 1 januari 2020 ook voor de volgende aftrekposten in de inkomstenbelasting:

 

  • de ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek;
  • de mkb-winstvrijstelling;
  • de terbeschikkingstellingsvrijstelling;
  • de persoonsgebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie), uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant van persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en de verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Let op!

Door deze wijzigingen kan de situatie ontstaan dat uw inkomsten tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting worden belast, terwijl uw aftrekbare kosten tegen een lager tarief aftrekbaar zijn.

 

In onderstaande tabel is de afbouw van de aftrekposten schematisch weergegeven.

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Maximaal aftrektarief

aftrekbare kosten eigen

woning

49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

Maximaal aftrektarief 

andere aftrekposten

     51,95%      51,75%      46,0%      43,0%     40,0%     37,05%


Tip: heeft u aftrekbare kosten, zoals noodzakelijke kosten voor het plaatsen van implantaten, in het vooruitzicht? Plan de behandeling dan uiterlijk in 2019. Daarna vermindert de aftrekbaarheid van deze kosten elk jaar met 3%. Raadpleeg uw adviseur om te beoordelen in hoeverre uw kosten aftrekbaar zijn. Dit hangt af van meerdere omstandigheden, bijvoorbeeld uw zorgverzekering.

Terug