Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden. Verliezen die zijn ontstaan voor het boekjaar 2019 kunnen nog steeds negen jaar voorwaarts met positieve resultaten verrekend worden.

 

Tip: voorkom verliesverdamping en neem tijdig maatregelen, voor veel gevallen is een passende oplossing te bedenken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de overdracht van activa waarvan de werkelijke waarde hoger is dan de boekwaarde. Uiteraard helpen wij u graag verder met een passende oplossing voor uw situatie.

Terug