Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vpb wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

 

Voorbeeld

Stel de WOZ-waarde van een pand is € 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld dus tot € 500.000, worden afgeschreven. In de nieuwe plannen mag niet meer onder de WOZ-waarde worden afgeschreven. In dit voorbeeld is er dus geen afschrijving meer mogelijk.

 

       WOZ-waarde      Boekwaarde       Afschrijven tot maximaal
2018 € 1.000.000 € 900.000 50% WOZ, dus € 500.000
2019 € 1.000.000 € 900.000

100% WOZ, dus geen

afschrijvingsmogelijkheid

 

Let op!

Deze maatregel is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtigen.

 

Tip: Voor groot onderhoud aan uw bedrijfsgebouwen blijft het onder voorwaarden mogelijk een voorziening voor groot onderhoud te vormen. Deze voorziening leidt wel tot aftrekbare kosten.

Terug