VDB Notarissen 24 oktober 2018 1 min. leestijd

Stichting ErfGoed

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken, daarom kan een deskundige die voor deze taken zorgt erg van belang zijn. Denk hierbij bijvoo[...]
VDB Notarissen 24 oktober 2018 2 min. leestijd

Onderlinge financiële afspraken omtrent uw huwelijk of geregistreerd partnerschap: ga altijd naar de notaris!

Het Hof in Den Haag heeft onlangs bepaald dat een onderlinge financiële afspraak tussen twee (ex-)echtgenoten die niet door een notaris is vastgelegd[...]
VDB Notarissen 14 september 2018 3 min. leestijd

Zijn uw huwelijkse voorwaarden up to date?

Niet bijgehouden huwelijkse voorwaarden kunnen de continuïteit van uw onderneming ernstig in gevaar brengen!
VDB Notarissen 27 juni 2018

Transformatieprojecten: wel of geen kwalificatie als woning?

In een eerdere nieuwsbrief is reeds aandacht besteed aan het begrip ‘woning voor de overdrachtsbelasting’. Dit onderwerp blijft echter actueel vanwege[...]
VDB Notarissen 30 mei 2018

Hertrouwen met uw ex-echtgeno(o)t(e): oude tijden herleven

Wanneer u voor de tweede keer trouwt met dezelfde persoon (uw ex-echtgeno(o)t(e)), rijst de vraag wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe zit het bijvoorbee[...]
VDB Notarissen 30 mei 2018

Invoering UBO-register uitgesteld

In de nieuwsbrief van maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het UBO-register naar aanleiding van de vierde anti-witwasric[...]
VDB Notarissen 27 maart 2018

De maatschappij, dat zijn wij en zo gedragen wij ons ook!

Op dinsdagavond 27 februari en dinsdagavond 6 maart 2018 hebben wij een tweetal thema-avonden georganiseerd over (het invullen van) de aangifte inkoms[...]
VDB Notarissen 27 maart 2018

UBO-register weer een stap dichterbij

De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt op Europees niveau de dreiging van witwassen en financieren van terrorisme verder aan te pakken. De richtlijn is[...]
VDB Notarissen 27 maart 2018

Oude lasten en beperkingen (zoals erfdienstbaarheden): waarom kunt u deze dan nog tegenkomen in de akte van nu?

Hoe komt het dat u bij de overdracht van uw registergoed(eren) geconfronteerd kunt worden met lasten en beperkingen die in het verleden zijn opgelegd [...]
VDB Notarissen 21 februari 2018

Eigenwoningverleden: één probleem, twee oplossingen

Man en vrouw zijn fiscaal partners en kopen in 2018 samen een woning. In het verleden heeft de man een eigen woning verkocht waarop een eigenwoningres[...]
VDB Notarissen 24 januari 2018

Gewijzigde wetgeving met betrekking tot appartementen per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden. Lees verder voor de belangrijkste gevolgen van de[...]
VDB Notarissen 24 januari 2018

Uw digitale portemonnee deponeren bij een notaris, kan dat?

Cryptomunten zijn booming. De bitcoin kende in 2017 een ongekende explosie van waarde naar bijna twintigduizend dollar per munt.