Compensatie voor transitievergoeding aan zieke werknemer
VDB Advocaten 27 juni 2018 8 min. leestijd

Compensatie voor transitievergoeding aan zieke werknemer

Werkgevers zijn bij ziekte van de werknemer verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. Na twee jaar stopt de verplichting om loon door te beta[...]
Kan een huurder de huurprijs na korting nog laten toetsen?
VDB Advocaten 27 juni 2018 9 min. leestijd

Kan een huurder de huurprijs na korting nog laten toetsen?

Wanneer een huurder vermoedt dat hij teveel betaalt, kan hij (bij een geliberaliseerde huurprijs) in de eerste zes maanden zijn huur bij de Huurcommis[...]
VDB Advocaten 26 juni 2018

Witwassen een ver-van-mijn-bed-show? Zeker niet!

Als ondernemer kunt u tegenwoordig te maken krijgen met allerhande compliance verplichtingen. Het woord ‘AVG’ zal u inmiddels wel bekend in de oren kl[...]
VDB Advocaten 14 juni 2018

Verplicht verduurzamen vastgoed

Verduurzaming is "hot". De politiek is zich van de noodzaak tot verduurzaming bewust geworden. Dit blijkt uit het toegenomen aantal stimuleringsmaatre[...]
VDB Advocaten 30 mei 2018

De niet-uitvoerende bestuurder: aansprakelijk voor meer dan u lief is?

Toenemende internationalisering brengt niet alleen goedkope Chinese telefoons en Amerikaanse fastfood ketens binnen bereik; het heeft ook zijn weersla[...]
VDB Advocaten 30 mei 2018

Voorkom conflicten met uw medeaandeelhouder(s)

Een goede samenwerking tussen aandeelhouders om een onderneming in een besloten verhouding draaiende te houden is essentieel. Meestal is dat in het be[...]
VDB Advocaten 17 mei 2018

Bedrijfsgeheim beschermd

Met ingang van 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Als gevolg van de implementatie van die [...]
VDB Advocaten 25 april 2018

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor[...]
VDB Advocaten 25 april 2018

Pensioen in eigen beheer: in de klem bij uw partner of niet?

1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Het is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk als dga pensioen in eigen[...]
VDB Advocaten 25 april 2018

Uw ontbonden vennootschap toch niet opgehouden te bestaan?

Het is wettelijk geregeld dat een rechtspersoon blijft voortbestaan na ontbinding voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Indien de[...]
VDB Advocaten 27 maart 2018

Boetes bij niet-naleving van de Arbowet: welke bedragen kunnen werkgevers verwachten?

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Het doel van de Arbowet is dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en [...]
VDB Advocaten 27 maart 2018

De maatschappij, dat zijn wij en zo gedragen wij ons ook!

Op dinsdagavond 27 februari en dinsdagavond 6 maart 2018 hebben wij een tweetal thema-avonden georganiseerd over (het invullen van) de aangifte inkoms[...]
VDB Advocaten 27 maart 2018

Scheiden? Kom niet voor fiscale verrassingen te staan

In een echtscheiding komen veel terreinen bij elkaar, daarom kan er zonder deskundige bijstand veel misgaan. Meer weten?
VDB Advocaten 22 december 2016

Belangrijke wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet

Veranderingen in de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van werknemers zijn redenen waarom de regering heeft besloten de Arbeidsomstandighedenwet, [...]