VDB Advocaten 25 april 2018

Pensioen in eigen beheer: in de klem bij uw partner of niet?

1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Het is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk als dga pensioen in eigen[...]
VDB Advocaten 25 april 2018

Uw ontbonden vennootschap toch niet opgehouden te bestaan?

Het is wettelijk geregeld dat een rechtspersoon blijft voortbestaan na ontbinding voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Indien de[...]
VDB Advocaten 27 maart 2018

Boetes bij niet-naleving van de Arbowet: welke bedragen kunnen werkgevers verwachten?

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Het doel van de Arbowet is dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en [...]
VDB Advocaten 27 maart 2018

De maatschappij, dat zijn wij en zo gedragen wij ons ook!

Op dinsdagavond 27 februari en dinsdagavond 6 maart 2018 hebben wij een tweetal thema-avonden georganiseerd over (het invullen van) de aangifte inkoms[...]
VDB Advocaten 27 maart 2018

Scheiden? Kom niet voor fiscale verrassingen te staan

In een echtscheiding komen veel terreinen bij elkaar, daarom kan er zonder deskundige bijstand veel misgaan. Meer weten?
VDB Advocaten 21 februari 2018

Persoonsgegevens in personeelsdossiers: hoe en wat?

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in Europa dezelfde regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en zal de huidige Wet bescherming per[...]
VDB Advocaten 24 januari 2018

Wie zwijgt, stemt toe in het contractenrecht?

In de praktijk wordt met enige regelmaat aangenomen dat het uitblijven van een reactie op een offerte of een (opdracht)bevestiging van de gemaakte afs[...]
VDB Advocaten 22 december 2016

Belangrijke wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet

Veranderingen in de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van werknemers zijn redenen waarom de regering heeft besloten de Arbeidsomstandighedenwet, [...]