Update: Extra btw-teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouw!

Update: Extra btw-teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouw!
Belastingadvies 3 oktober 2019 1 min. leestijd

Eerder dit jaar hebben wij u erop geattendeerd dat rechtbanken hebben beslist dat ook een deel van de btw kan worden teruggevraagd op de bouwkosten van het pand waar de zonnepanelen op zijn geplaatst. De belastingdienst ging tegen deze beslissing in beroep en cassatie. De Hoge Raad heeft nu beslist dat de extra btw-teruggave terecht is!

 

Toelichting

Zoals bekend, kunt u de btw in de aanschafprijs van zonnepanelen bij de belastingdienst terugvragen. Wanneer u een nieuwe woning laat bouwen, waarop u zonnepanelen laat plaatsen, kunt u een deel van de btw op de bouwkosten ook terugvragen. De exploitatie van zonnepanelen is namelijk btw-belast, zodat recht op aftrek bestaat van de btw op de (bouw)kosten voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan de exploitatie van de zonnepanelen.

 

Naar aanleiding van het recente arrest van de Hoge Raad is duidelijkheid ontstaan over de aftrek van btw op de bouwkosten. Door de zonnepanelen heeft een deel van het dak een zakelijke functie gekregen, waarvoor recht op aftrek van btw bestaat.

 

Voorbeeldberekening

Voor het bepalen van het aftrekrecht kunt u uitgaan van de vierkante meter verhouding tussen nuttige ruimtes gebruikt voor zakelijke doeleinden en voor woondoeleinden.

 

Voorbeeld

Oppervlakte zonnepanelen: 25 m2

Totale woonoppervlakte (exclusief dak): 250 m2

Aanneemsom: €500.000 + €105.000(btw)

 

Percentage aftrek: 25/(25+250) * 100%= 9,09%

Berekening extra teruggaaf btw op bouwkosten: 9,09% * €105.000 = €9.545


Conclusie

Kortom, de Hoge Raad heeft bevestigd dat u daadwerkelijk een recht op aftrek van btw op de bouwkosten, voor zover deze kosten zijn toe te rekenen aan de exploitatie van zonnepanelen.

Terug