Stichting ErfGoed

VDB Notarissen 24 oktober 2018 1 min. leestijd

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken, daarom kan een deskundige die voor deze taken zorgt erg van belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de executeur; die is wettelijk bevoegd om namens de erfgenamen alle zaken rondom uw nalatenschap te regelen. Hierbij kunt u denken aan het betalen van eventuele schulden, het verzorgen van de belastingaangiften en het verdelen van uw nalatenschap. De afwikkeling van een nalatenschap is vaak een tijdrovende, ingewikkelde taak waarbij uiteenlopende emoties kunnen komen kijken. Het kan dan ook raadzaam zijn om hier iemand voor in te schakelen die veel ervaring heeft met het afwikkelen van een nalatenschap.

 

Stichting ErfGoed zou die rol kunnen vervullen. Stichting ErfGoed is opgericht op initiatief van VDB en schakelt bij de uitvoering van de aan haar toegekende taken de expertise in van de deskundigen die werkzaam zijn bij VDB. Door Stichting ErfGoed in uw testament tot executeur te benoemen, weet u zeker dat uw nalatenschap op een zorgvuldige en juiste manier wordt afgewikkeld en worden uw erfgenamen hier niet mee belast. Uiteraard is het ook mogelijk om Stichting ErfGoed te benoemen voor het geval bijvoorbeeld uw partner of een andere door u benoemde executeur de afwikkeling van uw nalatenschap niet op zich kan of wil nemen.

 

Voor meer informatie over Stichting ErfGoed kunt u contact opnemen met de kandidaat-notarissen familierecht van VDB Advocaten Notarissen.

Terug