Spoedreparatie wetgeving fiscale eenheidsregime van kracht

Belastingadvies 23 februari 2018

Op 22 februari 2018 heeft het EU-Hof van Justitie uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van de Nederlandse fiscale-eenheidsregime met het Europees recht. In deze uitspraak is het advies van de advocaat-generaal (A-G) van 25 oktober 2017 gevolgd. De spoedmaatregelingen die de wetgever vervolgens heeft aangekondigd, zullen daardoor met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 in werking treden.

Hoewel het nog niet duidelijk is wat de exacte gevolgen zullen zijn aangezien er nog geen wetsvoorstel ligt, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. De maatregelen die zijn aangekondigd, houden kortgezegd in dat enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is. Enkele renteaftrekbeperkingen die gelden tussen verbonden vennootschappen kunnen daarmee ook van toepassing zijn voor vennootschappen binnen een fiscale eenheid. Het gaat daarbij onder andere over rente betaald op financieringen die zijn verstrekt voor het verwerven of financieren van deelnemingen. Ook zal het wetsvoorstel mogelijk gevolgen hebben voor het verrekenen van verliezen binnen de fiscale eenheid.

Naar verwachting zal het kabinet in het tweede kwartaal van 2018 een wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de inhoud van het wetsvoorstel, zullen wij u hierover berichten. Heeft u ondertussen vragen? Dan kunt u contact opnemen met Joris ten Brink.

Terug