Schenking onder schuldigerkenning: let op de te betalen rente!

Accountancy 29 april 2015

Een schenking onder schuldigerkenning is een veelgebruikte methode om de erfbelasting bij overlijden te drukken. Door een bedrag aan uw kind te schenken dat belast is tegen een tarief van 10% (2015: tot € 121.296), kan bij overlijden tot 20% erfbelasting worden bespaard. Een schenking onder schuldigerkenning heeft daarbij als voordeel dat het geldbedrag niet daadwerkelijk hoeft te worden overgemaakt, zodat het geschonkene onder het beheer van de schenker blijft. De schenking moet dan wel worden vastgelegd in een notariële akte én er dient jaarlijks (achteraf) minimaal 6% rente te worden betaald. Indien niet aan deze cumulatieve voorwaarden wordt voldaan, wordt de schenking alsnog (fictief) bij de nalatenschap opgeteld. Hierdoor vervalt het beoogde tariefvoordeel.

Dat deze rentebetaling zeer nauw komt, bewees de Belastingdienst onlangs. Op 23 maart 2007 heeft X aan zijn kind een schenking onder schuldigerkenning gedaan. X betaalde de rente vooruit, per 1 april elk jaar, voor het eerst op 1 april 2007. In januari 2011 overleed X. Over de periode 23 maart tot en met 31 maart 2007 was geen rente betaald. De inspecteur meende dat de schenking hierdoor fictief bij de nalatenschap opgeteld moest worden, waardoor het tariefsvoordeel verdween. De zaak kwam dit jaar voor de rechter. Rechtbank Den Haag oordeelde dat, gezien het feit dat de rente vooruit werd betaald, juist sprake was van een surplus aan rentebetalingen waarmee de periode van negen dagen kon worden gecompenseerd. Hierdoor bleef de schenking en het tariefsvoordeel overeind.

Wij adviseren u bij schenkingen onder schuldigerkenning goed te letten op de tijdige rentebetalingen. De Belastingdienst toont zich niet coulant tegenover enkele gemiste "rentedagen".

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Arjen Keijbets.

Terug