Prinsjesdag 2018 19 september 2018 4 min. leestijd

Beperking heffingskorting buitenlands belastingplichtigen

Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden dezelfde aftrekposten en heffing[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Belastingdeel heffingskortingen voor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in een andere EU-lidstaat, in een EER-staat, in Zwitserland of op een van de BES-eilanden wonen[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Afschaffing dividendbelasting gevolgen voor fiscale beleggingsinstelling

De afschaffing van de dividendbelasting heeft consequenties voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). Voor fbi’s geldt een vennootschapsbelastingta[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Vrijwilligersvergoeding

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk gaat de onbelaste vergoeding per 1 januari 2019 met € 200 omhoog. De maximaal o[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (€ 710,68 in 2018), hebben t[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Belastingrente

Er wordt geen belastingrente gerekend indien de aangifte inkomstenbelasting is ingediend voor 1 mei en de (voorlopige) aanslag overeenkomstig de inged[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoeding

Voordelen die worden genoten in het kader van pleegzorg zijn voorlopig vrijgesteld in de winstsfeer. Deze vrijstelling zou op grond van een horizonbep[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Afschaffing teruggaafregeling bpm voor taxi’s en openbaar vervoer

Momenteel wordt op aanvraag een teruggaaf van bpm verleend voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor openbaar vervoer of [...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 5 min. leestijd

Verhoging belasting zeer vervuilende vrachtsauto's (Eurovignet)

De belasting zware motorrijtuigen (BZM) wordt per 1 juli 2019 voor de meer vervuilende vrachtauto’s verhoogd. Deze maatregel treedt in werking in alle[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Wijzigingen energiebelasting: van elektriciteit naar aardgas

Om de vervanging van aardgas door elektriciteit aantrekkelijker te maken, voert het kabinet met ingang van 1 januari 2019 een wijziging door in de ene[...]