Prinsjesdag 2018 19 september 2018 4 min. leestijd

Beperking heffingskorting buitenlands belastingplichtigen

Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden dezelfde aftrekposten en heffing[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Belastingdeel heffingskortingen voor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in een andere EU-lidstaat, in een EER-staat, in Zwitserland of op een van de BES-eilanden wonen[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Afschaffing dividendbelasting gevolgen voor fiscale beleggingsinstelling

De afschaffing van de dividendbelasting heeft consequenties voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). Voor fbi’s geldt een vennootschapsbelastingta[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Vrijwilligersvergoeding

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk gaat de onbelaste vergoeding per 1 januari 2019 met € 200 omhoog. De maximaal o[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (€ 710,68 in 2018), hebben t[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Belastingrente

Er wordt geen belastingrente gerekend indien de aangifte inkomstenbelasting is ingediend voor 1 mei en de (voorlopige) aanslag overeenkomstig de inged[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoeding

Voordelen die worden genoten in het kader van pleegzorg zijn voorlopig vrijgesteld in de winstsfeer. Deze vrijstelling zou op grond van een horizonbep[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 5 min. leestijd

Verhoging belasting zeer vervuilende vrachtsauto's (Eurovignet)

De belasting zware motorrijtuigen (BZM) wordt per 1 juli 2019 voor de meer vervuilende vrachtauto’s verhoogd. Deze maatregel treedt in werking in alle[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Wijzigingen energiebelasting: van elektriciteit naar aardgas

Om de vervanging van aardgas door elektriciteit aantrekkelijker te maken, voert het kabinet met ingang van 1 januari 2019 een wijziging door in de ene[...]