Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA)

Met ingang van 2019 wordt de energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd van 54,5% naar 45%. De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voorde[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

WBSO in 2019 ongewijzigd

Bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren hebben onder voorwaarden recht op een fiscale tegemoetkoming. Ook in 2019 gelden er twee schijven [...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Verhoging van het lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Wanneer u in 2018 vooruit betaalt voor een prestatie die in 2019 plaatsvindt, is het 6% btw-tarief [...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Modernisering van de kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt vanaf 1 januari 2020 meer in lijn gebracht met de Europese regeling voor kleine ondernemers. Onder de huidig[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Verruiming sportvrijstelling

De btw-sportvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2019 verruimd. De vrijstelling voor diensten die nauw samenhangen met sportbeoefening welke worden verr[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Administratieve vereenvoudiging voor kleine aanbieders van digitale diensten

Vanuit de EU wordt op 1 januari 2019 Europees breed een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd voor kleine aanbieders van digitale diensten binne[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Nieuwe regeling voor cadeaubonnen en spaarsystemen

Met ingang van 1 januari 2019 gaat nieuwe Europese btw-regelgeving gelden voor vouchers. Onder de term vouchers gaan de huidige cadeaubonnen, waardebo[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

7% bijtelling op fiets van de zaak per 1 januari 2020

Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het daadwerkelijke privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het [...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Afschaffing dividendbelasting

Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van e[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018

Invoering 'Tesla-taks' per 1 januari 2019

De bijtelling privégebruik voor volledig elektrische auto’s bedraagt momenteel 4% van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto van de z[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Invoering bronbelasting

Om belastingontwijking te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2020 een bronbelasting op dividenden ingevoerd. Hierdoor worden dividenduitkeringen belast [...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 5 min. leestijd

Maximale looptijd 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar

Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Conserverende aanslag lijfrente en pensioen

Nederland heeft de nationale wet op het gebied van de conserverende aanslag al meerdere malen gewijzigd of gerepareerd door uitspraken van de Hoge Raa[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Renteaftrek bedrijven per 1 januari 2019 beperkt met Earningsstrippingmaatregel

Om belastingontwijking tegen te gaan zijn verschillende maatregelen vastgelegd in de Europese anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1). Eén van de m[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Controlled Foreign Companies

Op grond van hier reeds genoemde ATAD1, moet eveneens een maatregel worden geïmplementeerd tegen het ontwijken van belasting via laagbelaste gecontrol[...]