Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

In 2019 gelden er andere tarieven voor box 1 van de inkomstenbelasting. In de jaren 2019 en 2020 worden de drie laagste tarieven steeds verder naar el[...]
Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek - versnelde afbouw
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek - versnelde afbouw

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen [...]
Overzicht gewijzigde heffingskortingen
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op algemene heffingskorting en werkenden hebben daarnaast recht op de arbeidskorting. Dit zijn kortingen die de verschuldigde ink[...]
Eigenwoningforfait omlaag
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Eigenwoningforfait omlaag

Nu het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd wordt, wordt het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait eve[...]
Afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, dan heeft de belastingplichtige recht op aftrek (‘Wet Hillen’). De[...]
Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting

Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1[...]
Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2

Houdt u meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap, dan hebt u een aanmerkelijk belang. Over dividenden en verkoopwinsten betaalt u belasting in [...]
Schulden aan eigen bv belast
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Schulden aan eigen bv belast

Het kabinet heeft aangekondigd om belastinguitstel te gaan ontmoedigen door schuldverhoudingen van aandeelhouders met hun vennootschap boven de € 500.[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Aanpassing forfaitair rendement box 3

De belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 wijzigt niet. Het tarief blijft 30% en het heffingsvrij vermogen € 30.000. Ook de s[...]
Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie

Zowel in het Belastingplan 2017 als het Belastingplan 2018 werd de afschaffing van de aftrekpost voor onderhoudskosten aan monumentenpanden uitgesteld[...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Pensioenakkoord

Overeenstemming over de grote hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel is niet bereikt voor Prinsjesdag. 
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Pensioenopbouw zelfstandige beroepsbeoefenaren

Tijdens een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling wordt het mogelijk gemaakt de pensioenopbouw van zelfstandige beroepsbeoefenaren [...]
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd.
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt

In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden.
Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf

De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vpb wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 20[...]