Pensioenakkoord

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Overeenstemming over de grote hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel is niet bereikt voor Prinsjesdag. De pensioenplicht voor ZZP'ers, de financiering van de pensioenen (afschaffen doorsneepremie), de pensioen- en AOW-leeftijd en verder individualisering en flexibilisering zijn onderwerp van discussie in het pensioenakkoord. In het komend najaar verwachten we hier meer over te horen.

Terug