Actueel nieuws

VDB Notarissen 27 maart 2018

Oude lasten en beperkingen (zoals erfdienstbaarheden): waarom kunt u deze dan nog tegenkomen in de akte van nu?

Hoe komt het dat u bij de overdracht van uw registergoed(eren) geconfronteerd kunt worden met lasten en beperkingen die in het verleden zijn opgelegd [...]
Belastingadvies, VDB Advocaten 27 maart 2018

Scheiden? Kom niet voor fiscale verrassingen te staan

In een echtscheiding komen veel terreinen bij elkaar, daarom kan er zonder deskundige bijstand veel misgaan. Meer weten?
Accountancy 27 maart 2018

Mijn grootste klanten zijn mijn waardevolste klanten

Vaak wordt met veel onderbuikgevoel gesproken over de waarde van grote klanten of grote opdrachten. Met regelmaat zien we dat met name sales-georiënte[...]
Belastingadvies 23 februari 2018

Spoedreparatie wetgeving fiscale eenheidsregime van kracht

Op 22 februari 2018 heeft het EU-Hof van Justitie uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van de Nederlandse fiscale-eenheidsregime met het Europees [...]
Belastingadvies 21 februari 2018

Handhaving van de Wet DBA wederom opgeschort, maar niet voor de kwaadwillende!

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Om onder andere de positie van de zzp’er te versterken, he[...]
Belastingadvies 21 februari 2018

Belasting op vermogen diefstal?

In box 3 wordt belasting geheven op basis van een fictie en op dit systeem bestaat veel kritiek. Tot belastingjaar 2016 werd verondersteld dat u met u[...]
Belastingadvies 21 februari 2018

Eerste hofuitspraak op het gebied van de gebruikelijkheidstoets verschenen

Onlangs heeft het hof van Amsterdam geoordeeld dat op grond van de zogenoemde gebruikelijkheidstoets aandelen niet volledig als eindheffingsloon mogen[...]
Belastingadvies 21 februari 2018

Negatieve waarde renteswap geldt als box 3-schuld

De renteswap is een financieel product waarbij een renteafspraak wordt uitgeruild tegen een andere renteafspraak. Op deze wijze kan bijvoorbeeld het r[...]
Belastingadvies, VDB Notarissen 21 februari 2018

Eigenwoningverleden: één probleem, twee oplossingen

Man en vrouw zijn fiscaal partners en kopen in 2018 samen een woning. In het verleden heeft de man een eigen woning verkocht waarop een eigenwoningres[...]
HR Advies, VDB Advocaten, AVG / GDPR 21 februari 2018

Persoonsgegevens in personeelsdossiers: hoe en wat?

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in Europa dezelfde regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en zal de huidige Wet bescherming per[...]
Belastingadvies 21 februari 2018

Mogelijk dubbele belastingheffing over pensioenen van Nederbelgen

De belastingdienst heeft 1.300 inwoners van België bericht dat de verklaring inzake vrijstelling voor de inhouding van loonheffing ten behoeve van Ned[...]
31 januari 2018

Always change a winning team!

Na bijna 70 jaar hangt er een nieuw naamplaatje op onze voordeur. Witlox Van den Boomen heet vanaf 1 januari WVDB Adviseurs Accountants.
HR Advies 24 januari 2018

Premiekortingen maken plaats voor loonkostenvoordelen

Per 1 januari 2018 krijgen werkgevers geen premiekorting meer voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werkneme[...]
Belastingadvies 24 januari 2018

Teruggaaf btw over oninbare vorderingen in eerste btw-aangifte 2018

Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe procedure voor teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. De belangrijkste wijzigingen behandelen [...]
Belastingadvies 24 januari 2018

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag.