Actueel nieuws

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie

Zowel in het Belastingplan 2017 als het Belastingplan 2018 werd de afschaffing van de aftrekpost voor onderhoudskosten aan monumentenpanden uitgesteld[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Pensioenakkoord

Overeenstemming over de grote hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel is niet bereikt voor Prinsjesdag. 
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Pensioenopbouw zelfstandige beroepsbeoefenaren

Tijdens een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling wordt het mogelijk gemaakt de pensioenopbouw van zelfstandige beroepsbeoefenaren [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd.
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt

In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden.
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf

De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vpb wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 20[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA)

Met ingang van 2019 wordt de energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd van 54,5% naar 45%. De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voorde[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

WBSO in 2019 ongewijzigd

Bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren hebben onder voorwaarden recht op een fiscale tegemoetkoming. Ook in 2019 gelden er twee schijven [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Verhoging van het lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Wanneer u in 2018 vooruit betaalt voor een prestatie die in 2019 plaatsvindt, is het 6% btw-tarief [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Modernisering van de kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt vanaf 1 januari 2020 meer in lijn gebracht met de Europese regeling voor kleine ondernemers. Onder de huidig[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Verruiming sportvrijstelling

De btw-sportvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2019 verruimd. De vrijstelling voor diensten die nauw samenhangen met sportbeoefening welke worden verr[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Administratieve vereenvoudiging voor kleine aanbieders van digitale diensten

Vanuit de EU wordt op 1 januari 2019 Europees breed een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd voor kleine aanbieders van digitale diensten binne[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Nieuwe regeling voor cadeaubonnen en spaarsystemen

Met ingang van 1 januari 2019 gaat nieuwe Europese btw-regelgeving gelden voor vouchers. Onder de term vouchers gaan de huidige cadeaubonnen, waardebo[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

7% bijtelling op fiets van de zaak per 1 januari 2020

Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het daadwerkelijke privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Afschaffing dividendbelasting

Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van e[...]