Actueel nieuws

Belastingadvies 30 mei 2018

Wob-verzoek toepassing gebruikelijkloonregeling

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het beleid van de belastingdienst bekendgemaakt inz[...]
Belastingadvies 30 mei 2018

Verkorting looptijd van de 30%-regeling

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling naar de Tweede Kamer gezonden. In de kabinetsr[...]
VDB Advocaten 30 mei 2018

De niet-uitvoerende bestuurder: aansprakelijk voor meer dan u lief is?

Toenemende internationalisering brengt niet alleen goedkope Chinese telefoons en Amerikaanse fastfood ketens binnen bereik; het heeft ook zijn weersla[...]
VDB Advocaten 30 mei 2018

Voorkom conflicten met uw medeaandeelhouder(s)

Een goede samenwerking tussen aandeelhouders om een onderneming in een besloten verhouding draaiende te houden is essentieel. Meestal is dat in het be[...]
VDB Notarissen 30 mei 2018

Hertrouwen met uw ex-echtgeno(o)t(e): oude tijden herleven

Wanneer u voor de tweede keer trouwt met dezelfde persoon (uw ex-echtgeno(o)t(e)), rijst de vraag wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe zit het bijvoorbee[...]
Belastingadvies 30 mei 2018

Mkb wordt tegemoetgekomen bij aanpassingen fiscale-eenheidsregime

De Nederlandse wetgever heeft in oktober 2017 aangekondigd het Nederlandse fiscale-eenheidsregime aan te passen. Deze aanpassingen zouden plaatsvinden[...]
Belastingadvies 30 mei 2018

Mkb’er draait op voor afschaffing dividendbelasting

Kabinet Rutte III heeft eind 2017 haar plannen gepresenteerd. De verwachtingen hierbij waren hoog gespannen voor ondernemend Nederland. 
Belastingadvies, VDB Notarissen 30 mei 2018

Invoering UBO-register uitgesteld

In de nieuwsbrief van maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het UBO-register naar aanleiding van de vierde anti-witwasric[...]
VDB Advocaten 17 mei 2018

Bedrijfsgeheim beschermd

Met ingang van 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Als gevolg van de implementatie van die [...]
Belastingadvies 25 april 2018

Foutenleer: fiscale voordelen

Fouten maken is menselijk. Ook als ondernemer kunt u fouten maken waarvan de fout jaren later pas wordt ontdekt. 
Belastingadvies 25 april 2018

De dga die zichzelf vogelvrij verklaart?

Bijna iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft wel een schuld aan zijn eigen (holding)vennootschap uit hoofde van een rekening-courant of een l[...]
Belastingadvies 25 april 2018

Btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen

Indien u van uw energiebedrijf een vergoeding ontvangt voor de aan haar geleverde stroom, kwalificeert u als ondernemer voor de btw. Mogelijk kunt u a[...]
Belastingadvies 25 april 2018

Nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw aangekondigd

Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers aangekondigd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe kleineonderneme[...]
HR Advies, VDB Advocaten 25 april 2018

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor[...]
Belastingadvies 25 april 2018

De werkkostenregeling: het is de beleving die telt!

Op 23 maart 2018 is de kabinetsreactie verschenen met betrekking tot de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR). Het zal u niet verbazen dat het kab[...]