Actueel nieuws

Belastingadvies 25 april 2018

Nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw aangekondigd

Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers aangekondigd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe kleineonderneme[...]
HR Advies, VDB Advocaten 25 april 2018

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor[...]
Belastingadvies 25 april 2018

De werkkostenregeling: het is de beleving die telt!

Op 23 maart 2018 is de kabinetsreactie verschenen met betrekking tot de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR). Het zal u niet verbazen dat het kab[...]
VDB Advocaten 25 april 2018

Pensioen in eigen beheer: in de klem bij uw partner of niet?

1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Het is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk als dga pensioen in eigen[...]
Accountancy 25 april 2018

Zelf regie over uw financiële positie

Als ondernemer bent u druk, druk, druk. In de huidige tijd worden we overstelpt met gegevens. En daarbij staat u vaak in een tweestrijd voor wat betre[...]
VDB Advocaten 25 april 2018

Uw ontbonden vennootschap toch niet opgehouden te bestaan?

Het is wettelijk geregeld dat een rechtspersoon blijft voortbestaan na ontbinding voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Indien de[...]
HR Advies, VDB Advocaten 27 maart 2018

Boetes bij niet-naleving van de Arbowet: welke bedragen kunnen werkgevers verwachten?

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Het doel van de Arbowet is dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en [...]
Belastingadvies 27 maart 2018

Fiscaal aftrekbare lijfrente betaald? Let op uw aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Bent u ondernemer of resultaatgenieter en heeft u een lijfrente betaald die fiscaal aftrekbaar is of heeft u bij de inbreng van uw onderneming in een [...]
Belastingadvies 27 maart 2018

Herinvesteringsvoornemen aanwezig ondanks gebrek aan (financiële) middelen

Indien u als ondernemer voornemens bent om een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een machine of een pand, te vervangen kan gebruik worden gemaakt van de he[...]
Belastingadvies 27 maart 2018

Wanneer is er sprake van verboden staatssteun?

Stel, uw onderneming krijgt van overheidswege subsidie voor het gebruik van duurzame energie, de gemeente verkoopt aan u een stuk grond onder de markt[...]
Belastingadvies 27 maart 2018

Compensatie zzp'ers die in 2005 t/m 2008 zijn bevallen

Voorgenomen compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen ondertekend. Vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 20[...]
Belastingadvies 27 maart 2018

Weet u al wat u doet met uw levenslooptegoed?

Bent u nog deelnemer aan de levensloopregeling of heeft u nog een levenslooptegoed bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling staan? Let er dan[...]
Belastingadvies, VDB Notarissen, VDB Advocaten 27 maart 2018

De maatschappij, dat zijn wij en zo gedragen wij ons ook!

Op dinsdagavond 27 februari en dinsdagavond 6 maart 2018 hebben wij een tweetal thema-avonden georganiseerd over (het invullen van) de aangifte inkoms[...]
Belastingadvies, VDB Notarissen 27 maart 2018

UBO-register weer een stap dichterbij

De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt op Europees niveau de dreiging van witwassen en financieren van terrorisme verder aan te pakken. De richtlijn is[...]
Corporate Finance 27 maart 2018

Due diligence: maak van de nood een deugd

Wellicht komt het door de lastige naam, maar een due diligence (vaak afgekort tot “DD”) wordt over het algemeen niet beschouwd als een aantrekkelijk p[...]