Actueel nieuws

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

7% bijtelling op fiets van de zaak per 1 januari 2020

Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het daadwerkelijke privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Afschaffing dividendbelasting

Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van e[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018

Invoering 'Tesla-taks' per 1 januari 2019

De bijtelling privégebruik voor volledig elektrische auto’s bedraagt momenteel 4% van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto van de z[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Invoering bronbelasting

Om belastingontwijking te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2020 een bronbelasting op dividenden ingevoerd. Hierdoor worden dividenduitkeringen belast [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 5 min. leestijd

Maximale looptijd 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar

Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Conserverende aanslag lijfrente en pensioen

Nederland heeft de nationale wet op het gebied van de conserverende aanslag al meerdere malen gewijzigd of gerepareerd door uitspraken van de Hoge Raa[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Renteaftrek bedrijven per 1 januari 2019 beperkt met Earningsstrippingmaatregel

Om belastingontwijking tegen te gaan zijn verschillende maatregelen vastgelegd in de Europese anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1). Eén van de m[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Controlled Foreign Companies

Op grond van hier reeds genoemde ATAD1, moet eveneens een maatregel worden geïmplementeerd tegen het ontwijken van belasting via laagbelaste gecontrol[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 4 min. leestijd

Beperking heffingskorting buitenlands belastingplichtigen

Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden dezelfde aftrekposten en heffing[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Belastingdeel heffingskortingen voor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in een andere EU-lidstaat, in een EER-staat, in Zwitserland of op een van de BES-eilanden wonen[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Afschaffing dividendbelasting gevolgen voor fiscale beleggingsinstelling

De afschaffing van de dividendbelasting heeft consequenties voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). Voor fbi’s geldt een vennootschapsbelastingta[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Vrijwilligersvergoeding

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk gaat de onbelaste vergoeding per 1 januari 2019 met € 200 omhoog. De maximaal o[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (€ 710,68 in 2018), hebben t[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Belastingrente

Er wordt geen belastingrente gerekend indien de aangifte inkomstenbelasting is ingediend voor 1 mei en de (voorlopige) aanslag overeenkomstig de inged[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoeding

Voordelen die worden genoten in het kader van pleegzorg zijn voorlopig vrijgesteld in de winstsfeer. Deze vrijstelling zou op grond van een horizonbep[...]