Onbelaste verhuur van uw eigen woning. Kan dat?

Belastingadvies 20 september 2018 3 min. leestijd

Door de opkomst van platforms als Airbnb wordt het steeds eenvoudiger een gedeelte van uw eigen woning te verhuren. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijkheid over hoe deze inkomsten worden belast. Bij tijdelijke verhuur van de eigen woning kan sprake zijn van drie mogelijkheden, namelijk:

 

  1. onbelaste huurinkomsten;
  2. tijdelijke verhuurregeling: 70% van de inkomsten worden belast in box 1;
  3. resultaat uit overige werkzaamheden: 100% van de inkomsten worden belast in box 1.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland moet hierover meer duidelijkheid geven. In die casus was er sprake van een echtpaar die in 2011 bij hun eigen woning een tuinhuis hadden geplaatst. In 2015 is dit tuinhuis gereed gemaakt voor verhuur en ook daadwerkelijk verhuurd. De belastinginspecteur stelde dat er sprake was van tijdelijke verhuur. De Rechtbank oordeelde dat er in dit geval geen sprake was van tijdelijke verhuur en dat de opbrengsten onder het eigenwoningforfait vallen. De verhuurregeling gaat immers uit van tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet een deel van de woning. 

 

In een ouder arrest heeft het Hof ‘s-Hertogenbosch anders geoordeeld. Hier had een woningbezitter een voormalige varkensstal omgebouwd voor het stallen van caravans. De huurders hadden zelf geen toegang tot het terrein en konden alleen bij hun caravan als de eigenaar van de stal aanwezig was. Het Hof vond dat hier sprake was van een meer dan normaal actief vermogensbeheer wat leidde tot een (belast) resultaat uit overige werkzaamheden. Doorslaggevend hiervoor was dat de man of zijn echtgenote gedurende langere periode bereikbaar moesten zijn om op afroep werkzaamheden voor een bepaalde klantenkring te verrichten. 

 

Er bestaat nog veel onduidelijkheid omtrent de belastingheffing over de inkomsten uit tijdelijke verhuur van (een gedeelte van) de eigen woning. Daarom is het van belang om uw situatie voor te leggen aan uw belastingadviseur.

Terug