Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Prinsjesdag 2019 18 september 2019

Voor belastingplichtigen die aan het begin van 2020 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen in beginsel qua effect twee schijven verwachten.

 

Box 1-tarief 2020       Bel.ink. meer dan (€)       maar niet meer dan (€)       Tarief 2020%
Schijf laag tarief   -   68.507   37,35%
Schijf hoog tarief   68.507   -   49,5%

 

Deze percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, geldt een andere tariefstructuur.

Terug