Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

In 2019 gelden er andere tarieven voor box 1 van de inkomstenbelasting. In de jaren 2019 en 2020 worden de drie laagste tarieven steeds verder naar elkaar gebracht, zodat in 2021 effectief twee belastingtarieven overblijven.

 

Tabel: tarieven 2019 belastingplichtigen geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

 

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2019
 

Belasting inkomen

meer dan

      maar niet meer dan        Tarief 2019
1e schijf - € 20.384 36,65%
2e schijf € 20.384 € 34.300 38,10%
3e schijf € 34.300 € 68.507 38,10%
4e schijf € 68.507 - 51,75%

 

Tabel: tarieven 2021 belastingplichtigen geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

 

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2021
 

Belasting inkomen

meer dan

   maar niet meer dan Tarief 2021
1e schijf - € 68.507 37,05%
2e schijf € 68.507 - 49,50%

 

 

Terug