Kan een huurder de huurprijs na korting nog laten toetsen?

Kan een huurder de huurprijs na korting nog laten toetsen?
VDB Advocaten 27 juni 2018 9 min. leestijd

Wanneer een huurder vermoedt dat hij teveel betaalt, kan hij (bij een geliberaliseerde huurprijs) in de eerste zes maanden zijn huur bij de Huurcommissie laten toetsen, wat kan zorgen voor huurverlaging. Er zijn gevallen bekend waar een verhuurder een tijdelijke huurkorting geeft ter voorkoming van toetsing. Wij gaan in op de juridische houdbaarheid hiervan.

Wat is de aanvangsprijs?
In de wet wordt de aanvangsprijs gedefinieerd als ‘de overeengekomen huurprijs’. Dit zegt dus niets over het bedrag dat daadwerkelijk betaald moet worden. Bij korting gaat de Commissie dus uit van de hogere prijs en de rechtspraak volgt eenzelfde lijn.

De korting kan er wellicht wel voor zorgen dat minder huurders naar de Huurcommissie stappen. Maar een kleine hoeveelheid huurders laat de huursom ook echt toetsen, vooral wanneer zij de eerste maanden korting krijgen.

Opnemen van twee bedragen
Een optie om toetsing van de hoge huurprijs te voorkomen is het expliciet opnemen van twee huursommen in de overeenkomst: één voor de eerste zes maanden, één voor daarna. Het idee hiervan is dat de Huurcommissie alleen over de eerste huursom beslist (dit is dan de aanvangsprijs en huidige huurprijs) maar niet over de tweede, verhoogde, huurprijs. In de rechtspraak wordt echter opgemerkt dat de verhuurder het risico loopt dat dit complete beding als onredelijk bezwarend wordt gezien.

Nu is dit laatste niet een gegeven; de Huurcommissie heeft zich hierover niet uitgelaten. Wanneer men toch besluit om een dergelijk beding op te nemen is het belangrijk om van de risico’s op de hoogte te zijn en om de bedoeling van de partijen expliciet duidelijk te maken.

Conclusie
Kort gezegd komt het erop neer dat artikel 249 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek die op de toetsing ziet, niet buitenspel gezet kan worden. Een korting kan de kans verkleinen dat een huurder naar de Huurcommissie stapt, maar kan hem daar zeker niet van weerhouden. Het opnemen van de korting in de overeenkomst is wel mogelijk, maar het is niet zeker of dit stand zal houden bij de Huurcommissie. Dergelijke korting zal dus in veel gevallen leiden tot minder toetsingsverzoeken, maar zal deze niet volledig uitvlakken.

Wilt u meer informatie over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Edwin van Rijn van VDB Advocaten Notarissen.

Terug