Is de Deliveroo-bezorger een werknemer?

VDB Advocaten 26 september 2018 4 min. leestijd

Deliveroo koppelt via haar digitale platform restaurants aan klanten. Klanten kunnen maaltijden bestellen via internet of via een app, en vervolgens laten thuisbezorgen door een Deliveroo-bezorger. In een recente uitspraak is de rechtbank Amsterdam ingegaan op de vraag hoe de relatie tussen Deliveroo en de Deliveroo-bezorger moet worden gekwalificeerd (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?). Dit is de eerste uitspraak over de het nieuwe fenomeen “de platform medewerker”.

 

Casus

De eiser in de zaak was een Deliveroo-bezorger, die werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zijn arbeidsovereenkomst liep op 3 februari 2018 van rechtswege af. Vanaf november 2017 bood Deliveroo al haar werknemers een overeenkomst van opdracht aan. Ook deze bezorger is op het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst van opdracht ingegaan. Hij beëindigde zijn arbeidsovereenkomst en was per 14 november 2017 voor Deliveroo werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. In die overeenkomst was expliciet opgenomen dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk stelde de bezorger zich op het standpunt dat – ondanks dat partijen een overeenkomst van opdracht hadden gesloten – toch sprake was van een arbeidsovereenkomst (met alle rechten en plichten van dien). Deliveroo deelde deze mening niet.

 

Kwalificatie relatie

Maar was er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst? De Deliveroo-bezorger was namelijk eerst werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en later – voor precies hetzelfde werk – op basis van een overeenkomst van opdracht.

 

Om een antwoord op die vraag te geven, is eerst gekeken naar wat partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding voor ogen stond. Daarbij was van belang dat Deliveroo de rechten en plichten van de werknemer uitvoerig contractueel had vastgelegd, werknemer zijn eenmanszaak had ingeschreven in de KvK en dat werknemer een btw-nummer had aangevraagd. Op grond hiervan was de rechtbank van oordeel dat de werknemer zich ervan bewust was dat hij als zelfstandig ondernemer werkzaamheden ging verrichten voor Deliveroo.

 

Voorts is gekeken naar de wijze waarop door partijen uitvoering is gegeven aan de arbeidsovereenkomst. Belangrijke gezichtspunten in de casus waren dat werknemer:

  • zelf mocht beslissen of hij zich voor werk aanmeldde;
  • de vrijheid had om niet te werken, ook al had hij zich wel ingeschreven;
  • bestellingen mocht weigeren;
  • in eigen kleding moest werken, met een eigen thermobox;
  • zelf zijn route mocht bepalen;
  • voor concurrenten mocht werken;
  • zich vrijelijk mocht laten vervangen.

 

De werknemer kwam uiteindelijk van de koude kermis thuis. De rechtbank was van oordeel dat zowel de bedoeling van partijen als de feitelijke uitvoering gericht waren op een overeenkomst van opdracht. Realiseer je als werkplatform dat alle omstandigheden, en dus ook de werkwijze van het platform, bij de beoordeling van dit soort zaken van belang zijn. Het kwartje kan ook de andere kant opvallen.

 

Conclusie

De beoordeling van een arbeidsrelatie is en blijft een lastig vraagstuk en is maatwerk. Voor vragen over rechtsverhoudingen, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht, kunt u terecht bij VDB Advocaten Notarissen.

Terug