Hertrouwen met uw ex-echtgeno(o)t(e): oude tijden herleven

VDB Notarissen 30 mei 2018

Wanneer u voor de tweede keer trouwt met dezelfde persoon (uw ex-echtgeno(o)t(e)), rijst de vraag wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw persoonlijke en gezamenlijke bezittingen en schulden? En hoe zit het met eerder overeengekomen huwelijkse voorwaarden? Oftewel: welk huwelijksvermogensrechtelijk stelsel is op uw vermogen van toepassing?

Automatisch herleven van huwelijkse voorwaarden
Op grond van de wet herleven alle gevolgen van het eerdere huwelijk van rechtswege, alsof nooit sprake is geweest van een echtscheiding. Hierbij maakt het niet uit of u maar één maand of 10 jaar van elkaar bent gescheiden. Dit betekent onder andere dat de huwelijkse voorwaarden die voor het eerste huwelijk zijn gemaakt, automatisch gelden wanneer u voor de tweede keer trouwt. Het is belangrijk om te bedenken of u dit wel wilt. Wellicht is bij de echtscheiding gebleken dat zaken achteraf gezien anders hadden moeten worden vastgelegd. Wanneer u niet dezelfde huwelijkse voorwaarden wenst te hebben, kunt u samen, met de notaris, uw huwelijkse voorwaarden wijzigen.

Inschrijving in het huwelijksgoederenregister
Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u de notaris verzoeken om deze in het huwelijksgoederenregister te laten registreren. Zodoende kunnen derden in het register raadplegen of u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt (de inhoud van de huwelijkse voorwaarden is overigens niet raadpleegbaar). Derden kunnen zich vervolgens niet beroepen op onwetendheid over de huwelijkse voorwaarden wanneer ze met u handelen.

Op 27 maart 2018 heeft Hof Amsterdam geconcludeerd dat het opnieuw inschrijven van de oude huwelijkse voorwaarden bij hertrouwen met een ex-echtgeno(o)t(e) niet nodig is. Heeft u deze reeds bij uw eerste huwelijk laten inschrijven, dan herleeft de inschrijving bij het sluiten van het tweede huwelijk.

Conclusie
Wanneer u opnieuw trouwt met uw ex–echtgeno(o)t(e) dient u de overweging te maken of u uw oude huwelijkse voorwaarden wenst te wijzigen. Zijn er geen wijzigingen, dan hoeft u deze niet opnieuw in te (laten) schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van uw hertrouwen met uw ex-echtgeno(o)t(e)? Dan kunt u contact opnemen met Charlotte van Gorp van VDB Advocaten Notarissen.

Terug