Grensoverschrijdende omzetting

Notariaat 26 september 2018 2 min. leestijd

Met de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020 beoogt de regering een gunstig vestigingsklimaat te creëren. Om hiervan te kunnen profiteren, dienen vennootschappen statutair in Nederland gevestigd te zijn. Dit kan het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk maken om naar Nederland te verhuizen.

 

Eén van de mogelijkheden voor buitenlandse vennootschappen binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) om naar Nederland te verhuizen is door middel van een grensoverschrijdende omzetting, waarbij de vennootschap grensoverschrijdend wordt omgezet in een vennootschap naar het recht van Nederland. Er vindt als het ware een nationaliteitswisseling plaats.

 

Grensoverschrijdende omzetting is mogelijk op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU met betrekking tot de vrijheid van vestiging. Uit verschillende arresten blijkt dat het Hof van Justitie van de EU het van belang acht dat een grensoverschrijdende omzetting wordt gefaciliteerd. Een uniform toepasbare regeling die voorziet in de procedure met betrekking tot een grensoverschrijdende omzetting is er niet. Bij gebrek aan een wettelijke regeling is het aan de praktijk om op basis van voornoemde rechtspraak grensoverschrijdende omzettingen tot stand te brengen.

 

Op 25 oktober 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU uitspraak gedaan in het Polbud-arrest, het (voorlopig) laatste arrest inzake de grensoverschrijdende omzetting. Deze uitspraak houdt –kortweg- in dat de vrijheid van vestiging van toepassing is op de verplaatsing van alleen de statutaire zetel van de vennootschap, terwijl de economische activiteiten achter kunnen blijven in het land van herkomst.

 

Voor meer informatie over de grensoverschrijdende omzetting kunt u contact opnemen met Ingrid Nuijten van VDB Advocaten Notarissen.

Terug