Foutenleer: fiscale voordelen

Belastingadvies 25 april 2018

Fouten maken is menselijk. Ook als ondernemer kunt u fouten maken waarvan de fout jaren later pas wordt ontdekt. Denk hierbij aan de situatie dat vermogensbestanddelen als privévermogen worden aangemerkt, terwijl het eigenlijk ondernemingsvermogen zou moeten zijn. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke winst die een ondernemer geniet en dit kan zowel positief als negatief uitpakken. U kunt deze fouten mogelijk herstellen met behulp van de foutenleer. Zowel de ondernemer als de belastingdienst kunnen zich beroepen op de foutenleer.

Vermogensetikettering
In beginsel bent u als ondernemer vrij om bij aanschaf van een vermogensbestanddeel te kiezen of het tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen gaat behoren. Uitzonderingen hierop zijn vermogensbestanddelen die uitsluitend binnen een onderneming gebruikt worden en vermogensbestanddelen die uitsluitend in privé worden gebruikt. Deze dienen als ondernemingsvermogen respectievelijk privévermogen aangemerkt te worden.

Voorbeeld toepassing foutenleer
Zo is er een voorbeeld in de recente jurisprudentie waarin een ondernemer zijn pand in enig jaar als ondernemingsvermogen had aangemerkt. Enkele jaren later werd het pand verkocht en was de verkoopwinst belast als winst uit onderneming. De ondernemer maakte met een beroep op de foutenleer bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting. Het pand was immers al die jaren voor privédoeleinden gebruikt en dus onterecht als ondernemingsvermogen aangemerkt. De rechtbank ging hierin mee. Het pand werd als privévermogen aangemerkt en er was geen inkomstenbelasting verschuldigd over de verkoopwinst. Hierbij zijn ook de ten onrechte toegepaste afschrijvingen in aanmerking genomen. 

Wat betekent dit voor u?
Het is verstandig om periodiek de kwalificatie van vermogensbestanddelen kritisch te controleren. Wilt u weten of wij hierin iets voor u kunnen betekenen of heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact met Sander Jongerius.

Terug