Eigenwoningverleden: één probleem, twee oplossingen

Belastingadvies, VDB Notarissen 21 februari 2018

Man en vrouw zijn fiscaal partners en kopen in 2018 samen een woning van € 200.000,-- en financieren de aankoop met ieder € 50.000,-- eigen vermogen en een gezamenlijke eigenwoningschuld van € 100.000,--. In het verleden heeft de man een eigen woning verkocht waarop een eigenwoningreserve (overwaarde) van € 100.000,-- rustte. De vrouw heeft geen eigenwoningverleden.

De vrouw kan de hypotheekrente ten aanzien van haar eigenwoningschuld ad € 50.000,-- fiscaal aftrekken. De man heeft echter geen recht op renteaftrek ten gevolge van zijn eigenwoningreserve. Hadden de man en vrouw een gezamenlijke eigenwoningreserve van € 100.000 gehad, dan zou ieder van hen recht hebben op aftrek van hypotheekrente ten aanzien van € 50.000,--.

Deze onevenwichtige situatie kan zich ook voordoen indien één van de partners een fiscaal gunstige (vaak aflossingsvrije) eigenwoningschuld heeft van vóór 1 januari 2013.

Fiscale oplossing

Om voormelde ongewenste gevolgen te voorkomen, heeft de staatssecretaris onlangs goedgekeurd dat het eigenwoningverleden van een partner gelijk mag worden verdeeld over beide partners. Hierdoor heeft zowel de man als de vrouw in bovengenoemd voorbeeld na de verdeling een eigenwoningreserve van € 50.000,-- evenals recht op aftrek van hypotheekrente over € 50.000,--.

De goedkeuring geldt met ingang van het belastingjaar 2013. Is de aanslag al definitief, dan is het mogelijk om binnen vijf jaar een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Voor het jaar 2013 moet dus uiterlijk op 31 december 2018 worden verzocht om ambtshalve vermindering.

Notariële oplossing

De hiervoor gesignaleerde problematiek had mogelijk ook aan de voorkant kunnen worden voorkomen, mits overeenkomend met de wensen van de betrokkenen. Indien alleen de man de woning had gekocht, ook gefinancierd met een eigenwoningschuld van € 100.000,--, dan had eveneens recht op hypotheekrenteaftrek bestaan ten aanzien van het volle bedrag van de financiering.

Heeft u vragen hierover, dan kunt contact opnemen met Thomas Huijben van WVDB Adviseurs Accountants of Sandra Paulus van VDB Advocaten Notarissen.

Terug