Een belastingcontrole, hoe gaat dat in zijn werk?

De tijd dat de belastingdienst bij een belastingcontrole de gehele administratie wil inzien, ligt gelukkig al een tijdje achter ons. Om een belastingcontrole efficiënt uit te kunnen voeren, maakt de belastingdienst al enige tijd gebruik van de statistische steekproef.

Fiscale steekproefonderzoeken kunnen betrekking hebben op de gehele onderneming, maar ook op de beoordeling van de juistheid van kosten, de juistheid van de geclaimde omzetbelasting, etc. Een statistische steekproef wordt uitgevoerd met als doel om daaruit de bevestiging te krijgen dat de te controleren populatie aanvaardbaar is. Speciaal hiervoor geschreven analysesoftware bepaalt willekeurig (aselect) welke transacties als steekproefpost worden aangewezen. De ondernemer moet vervolgens alle documenten aanleveren, waarmee de juistheid van de transacties aangetoond wordt.

Het stappenplan van een statistische steekproef ziet er als volgt uit:

  1. de opzet van de steekproef;
  2. de controle van de getrokken transacties;
  3. de evaluatie van de controlebevindingen.

De auditfile van de administratie vormt de basis en wordt door de belastingdienst gebruikt voor vaststelling van de uitgangspunten bij het zetten van een steekproef en dus het aantal te controleren transacties. Zo zal bij een controle op de juistheid van de geclaimde voordruk de nadruk liggen op de beoordeling van de inkoopfacturen. In de eerste fase wordt de controlevraag en de populatie bepaald: waarover moet een oordeel verkregen worden? In de tweede fase van het steekproefonderzoek gaat het om de vraag of de geselecteerde mutaties kunnen worden goedgekeurd op basis van de achterliggende documenten. Bij de evaluatie geven de steekproefuitkomsten een oordeel over de populatie als geheel. Gevolg: goedkeuring of afkeuring. In de laatste situatie kan dit leiden tot hoge correcties, omdat bij een steekproefonderzoek elke fout wordt verondersteld vaker voor te komen.

Voor meer informatie over de systematiek van steekproeven bij belastingcontroles kunt u contact opnemen met Anton van Dijk.

5 juli 2017
Categorie: Belastingadvies
Terug
mijn.wvdb.nl